bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

KADRA

 EDWARD GŁAŻEWSKI — DYREKTOR

tel.: (29) 760 45 26; 760 45 68; 501 668 195
e-mail: glazewski@mbg.ostroleka.pl

Urszula Kisiel - Kierownik Działu Finansowo – Księgowego

tel.: (29) 760 45 26 w 20; 760 45 68 w 20
e-mail: ksiegowosc@mbg.ostroleka.pl

Bożena Postalewicz - Kierownik Działu Organizacyjnego

tel.: (29) 760 45 26 w 21; 760 45 68 w 21
e-mail: kadry@mbg.ostroleka.pl

Teresa Pojawa - Kierownik Działu Robót Geodezyjnych

tel.: (29) 760 46 26 w 23; 760 45 68 w 23; 512 256 635
e-mail: pojawa@mbg.ostroleka.pl

Michał Wojciechowski - Kierownik Oddziału w Radomiu

tel.: (48) 331-34-90; 501 668 194
e-mail: wojciechowski@mbg.ostroleka.pl

Dariusz Kowalski - p.o. Kierownik Oddziału w Mławie

tel.: (23) 654-32-52; 516 051 062
e-mail: kowalski.d@mbg.ostroleka.pl

Krzysztof Parzych - Kierownik Pracowni Geodezyjnej w Ostrołęce

tel.: (29) 760 45 28 w 26; 760 45 68 w 28
e-mail: parzychi@mbg.ostroleka.pl

Mirosław Kowalski - Kierownik Pracowni Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

tel.: (29) 760 45 26 w 25; 760 45 68 w 25
e-mail: kowalski@mbg.ostroleka.pl

Robert Rusoł - Inspektor Ochrony Danych

tel.: (29) 760 45 26 w 27; 760 45 68 w 27
e-mail: mbgiur@mbg.ostroleka.plOpublikował: Robert Rusoł
Publikacja dnia: 12.07.2019
Podpisał: Robert Rusoł
Dokument z dnia: 12.07.2019
Dokument oglądany razy: 1 363