bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

PRZETARGI

Ustawa Pzp

userfiles/file/D2018000198601.pdf


Mazwieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych ogłasza przetarg na dostawę bezzałogowych statków powietrznych.

Dokumentacja przetargowa do pobrania w pliku.userfiles/file/przetarg-komplet-dokument.zip 

Do MBGIUR wpłynęły zapytania i wnioski do SWIZ.

Pliki z wnioskami, zapytaniami znjadują sie w plikach userfiles/file/zapytanie1.pdf, userfiles/file/zapytanie2.pdfuserfiles/file/zapytanie3.pdf

Pliki z odpowiedziami znajdująsię w plikach userfiles/file/SKM_C284e19072219380.pdfuserfiles/file/SKM_C284e19072219381.pdf, userfiles/file/SKM_C284e19072417150.pdf

Na podstawie wniosków i zapytań MBGiUR zamieszcza zmiany do SIWZ

Zamiany do pobrania w pliku userfiles/file/zmianySIWZ.pdf, userfiles/file/zmiany2-SIWZ.pdf

Informacja o otwarciu ofert userfiles/file/SKM_C284e19080115340.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty userfiles/file/SKM_C284e19080115530.pdf

Unieważnienie przetargu nieograniczonego nr 574232-N-2019 część 3

Dyrektor MBGiUR w Ostrołęce pismem nr MBG.OK.272.1.9.2019 unieważnia na podstawie art. 93 ust 1 i ust 2 postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego nr 574232-N-2019 część 3, „Dostawa fabrycznie nowego zestawu stacji roboczej wraz z systemem operacyjnym.” ponieważ jedyny dostawca wycofał ofertę, co skutkuje brakiem ważnych ofert.

Unieważnienie przetargu nieograniczonego nr 574232-N-2019 część 1

Dyrektor MBGiUR w Ostrołęce pismem nr MBG.OK.272.1.9.2019 unieważnia na podstawie art. 93 ust 1 i ust 2 postępowanie o dzielenie zamówienia publicznego nr 574232-N-2019 część 1, na ,, dostawę fabrycznie nowego bezzałogowego statku powietrznego (UAV/BSP) typu płatowiec wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem; oraz usług przeprowadzenia szkoleń”.
Wybrany oferent wycofał swoją ofertę, a drugi w kolejności złożył ofertę przekraczająca wartość zamówienia, więcej ofert nie złożono - co skutkuje brakiem ważnych ofert.

______________________________________________________________________

Ostrołęka 07.08.2019

Mazwieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych ogłasza rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę

dwóch sztuk fabrycznie nowych zestawów satcji roboczych wraz z oprogramowaniem

Dokumentacja przetargowa do pobrania w plikach: userfiles/file/SIWZ.pdf, userfiles/file/zalacznik-nr1.pdf, userfiles/file/przetarg-zalaczniki.zip

Na podstawie wniosków i zapytań MBGiUR zamieszcza opdpowiedzi.

Pytania i odpowiedzi do pobrania: userfiles/file/wniosek%20o%20wyjasnienie%20siwz-test.pdf, userfiles/file/SKM_C284e19081321010.pdf

Informacja o otwarciu ofert: userfiles/file/prot.%20z%20otwarcia%20ofert%202019.2.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. userfiles/file/SKM_C284e19082016350.pdf

_______________________________________________________________

Ostrołęka 22.08.2019


Mazwieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych ogłasza rozpoczęcie procedury zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę

bezzałogowego statku powietrznego (UAV/BSP) typu płatowiec wraz z oprzyrządowaniem, oprogramowaniem oraz usług przeprowadzenia szkoleń dla Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych

Oferty należy składać do 30.08.2019 do godz, 14.00

Dokumentacja przetargowa do pobrania w plikach:userfiles/file/SIWZ-platowiec.pdfuserfiles/file/zalacznik-nr1-platowiec.pdf

załączniki: nr 2 - 6

Do MBGIUR wpłynęły zapytania i wnioski, na które odpowiedzi znajdują się w pliku. userfiles/file/odp-1.pdf , userfiles/file/odp-2.pdf

Informacja o otwarciu ofert: userfiles/file/prot-otwarcia%20oferty-3-2019.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. userfiles/file/SKM_C284e19091017220.pdfOpublikował: Robert Rusoł
Publikacja dnia: 10.09.2019
Podpisał: Robert Rusoł
Dokument z dnia: 30.08.2019
Dokument oglądany razy: 5 256