bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

PRACA


Ostrołęka, dn. 30.04.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr 9/2020
Do Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce


W oddziale/dziale Oddział Terenowy w Radomiu
Na stanowisko Geodeta - 2 osoby
Wymiar etatu 1/1

Ostrołęka, dn. 30.04.2020 r.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr 8/2020
Do Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce


W oddziale/dziale Dział Geodezji
Na stanowisko Geodeta - 1 osoba
Wymiar etatu 1/1

Ostrołęka, dn. 30.04.2020 r.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr 7/2020
Do Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce


W oddziale/dziale Dział Geodezji
Na stanowisko Asystent geodety - 1 osoba
Wymiar etatu 1/1


Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o niekaralności

Wymagania asysten geodety

Wymagania geodeta Ostrołęka

Wymagania geodeta Radom


Wynik procesu rekrutacji
w sprawie naboru nr 6/2020 z dnia 2020-03-05
na wolne stanowisko urzędnicze


W procesie rekrutacji na stanowisko geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce ,nie złożono żadnych ofert.

Wynik ogłoszono dnia 27-04-2020

Wynik procesu rekrutacji
w sprawie naboru nr 5/2020 z dnia 2020-03-05
na wolne stanowisko urzędnicze

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko asystent geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, nie wybrano żadnej osoby, z powodu nie spełnienia wymagań merytorycznych.

Wynik ogłoszono dnia 27-04-2020

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr 6/2020
2020-03-05.


Do Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

W oddziale/dziale Dział Geodezji
Na stanowisko Geodeta – 1 osoba
Wymiar etatu 1/1

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Nr 5/2020
2020-03-05


Do Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce

W oddziale/dziale Dział Geodezji
Na stanowisko Asystent geodety – 1 osoba
Wymiar etatu 1/1

Informacja o szczegółach naboru dostępna w poniższych załącznikach:

Kwestionariusz osobowy
Oświadczenie o niekaralności

Oferta pracy geodeta

Oferta pracy asystent geodety


Wynik procesu rekrutacji
W sprawie naboru Nr 1/2020 z dnia 2020-02-07 na wolne stanowisko urzędnicze

   W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Asystent Geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce , wybrany został Pan Mateusz Młynarski.


Wynik ogłoszono dnia 10-03-2020


Wynik procesu rekrutacji
w sprawie naboru nr 3/2020 z dnia 2020-02-07 na wolne stanowisko urzędnicze


W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji na stanowisko Geodety w Mazowieckim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych Oddział Terenowy w Radomiu, wybrany został Pan Paweł Nowak.

Wynik ogłoszono dnia 02-03-2020 r.

Ostrołęka 07.02.2020r.


Ogłoszenie


Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce informuje o ogłoszeniu naboru do pracy na stanowiska:
1. Geodeta – 1 osoba,
2. Asystent geodety – 2 osoby, - praca w siedzibie biura,
3. Geodeta – 1 osoba, - praca w Oddziale Terenowym w Radomiu .

Informacja o szczegółach naboru dostępna w poniższych załącznikach:

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o niekaralności

Oferta pracy geodeta

Oferta pracy geodeta, OT Radom

Oferta pracy asystent geodety

Oferta pracy asystent geodetyOpublikował: Robert Rusoł
Publikacja dnia: 30.04.2020
Podpisał: Robert Rusoł
Dokument z dnia: 12.07.2019
Dokument oglądany razy: 923